Naše služby

Svoz a likvidace

SVOZ A NÁSLEDNÁ LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

Poskytujeme komplexní služby v oblasti likvidace biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a restaurací, surovin nevhodných k další spotřebě a zpracování (zbytky, prošlé potraviny, shnilá zelenina a pod.). Pro shromažďování a přepravu odpadů jsou využívány sběrné nádoby (PVC) o obsahu 240 l, 120 l, 60 l a 30 l. Svozy zajišťujeme v pravidelných intervalech svozového kalendáře, který plně respektuje Vaše časové požadavky. Svozy nádob probíhají výměnným systémem (prázdná nádoba za naplněnou).

Tato služba zatím platí pouze pro města Ústí nad Labem, Děčín, Teplice v Čechách a okolí těchto měst

Svoz a výkup

SVOZ A VÝKUP POUŽITÉHO POTRAVINÁŘSKÉHO TUKU A OLEJE

Naše společnost Vám zajistí bezplatný pronájem čistých(!) svozových nádob (PVC) o obsahu 50 l, i potvrzení o předání odpadu pro kontrolní orgány. Svoz zajišťujeme v pravidelných intervalech na svozových trasách zhruba 1x až 2x za kalendářní měsíc, případně dle dohody. Svozy nádob probíhají výměnným systémem (prázdná nádoba za naplněnou).

Čištění a údržba lapolů

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA TUKOVÝCH LAPOLŮ Z KUCHYNÍ

Zajistíme v pravidelných intervalech čištění lapolů včetně potvrzení o předání odpadu pro kontrolní orgány.